Portafolis d’assignatura: Història del món

Portafolis d’assignatura: Història del món

Públic

Els alumnes de l’assignatura d’Història del món contemporani de 1r de batxillerat recullen les seves activitats i apunts amb la seva reflexió trimestral de la matèria en un portafolis fet amb WordPress.

Des del portafolis del professor els alumnes poden accedir a uns tutorials per crear el seu portafolis i els continguts que han de tenir a cada trimestre….

Prova tipografia

Prova tipografia

Públic

Tot i que l’editor del WP no té un selector de tipus de lletra, nosaltres podem customitzar-la mitjançant el codi.
És molt senzill. Només cal afegir la comanda següent al començament del text des de la finestra “Text”:
<span style=”font-family: Comic Sans MS;”>
Exemples:
Aquest text té la tipografia Comic Sans
 …